مهلت ارسال مقالات: 20 بهمن 96

مهلت واریز هزینه ها: 29 بهمن 96

 زمان همایش: 7 اسفند 96 


 


درباره کنفرانس > ساختار سازمانی کنفرانس >
.: ساختار سازمانی کنفرانس

دبیر علمی کنفرانس و رئیس کمیته داوران
پروفسور علی دشتی
رئیس کنفرانس
دکتر غلامرضا سبزقبایی