مهلت ارسال مقالات:
5 خرداد 97


مهلت واریز هزینه ها:

9 خرداد 97

 زمان همایش:
14 خرداد 97 


 


اعضای هیات علمی و داوران
 
  نام و نام خانوادگی
جناب آقای دکتر امیررضا صفائی
جناب آقای دکتر رضا نعمت اله ثانی
جناب آقای دکتر موسی کشاورز
  جناب آقای دکتر محمودرضا سعدی خانی
  جناب آقای دکتر پاکزاد آزادخانی
سرکار خانم دکتر مریم حقیقی
سرکار خانم دکت فاطمه قنبری
سرکار خانم دکتر مکرم روانبخش
جناب آقای دکتر محمد پناهنده


صفحه اصلی > معرفی همایش
.: معرفی همایش

با توجه به حساسیت ها و بحران هایی که هم اکنون با آنها مواجه هستیم نظیر بحران کمبود آب، آلودگی های زیست محیطی، غفلت از اصول زیربنایی، کشاورزی ناپایدار و عدم حفاظت بهینه از منابع طبیعی می تواند تبعات جبران ناپذیری را برای کشور عزیزمان بدنبال داشته باشد. در حالی که کماکان معضلاتی نظیر آلودگی آبهای زیرمینی و خاک در نتیجه استفاده بی رویه از کودها و سموم شیمیایی روز به روز پررنگ تر می شوند. مسلماً بدون حفاظت از منابع آب، خاك، جنگل، مرتع، آبزیان و ... و همچنین بهره برداري بهينه از آنها با استفاده از فناوری های نوین نمي توان به توسعه پايدار و توليد مطمئني در بخش های کشاورزی و منابع طبیعی دست پیدا نمود و محیط زیست را به نحوی شایسته حفظ کرد.
به یاری خداوند متعال با استعانت از حضرت بقیه الله الاعظم(عج) و در اجرای رسالت اصلی انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین و مرکز منطقه ای کنوانسیون بازل در ایران با حمایت و مشارکت موثر دستگاه های اجرایی و مراکز علمی- تحقیقاتی با هدف توسعه و ترویج فرهنگ پاسداری و حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست و دستیابی به کشاورزی پایدار و ایجاد فضای مناسب بمنظور ارائه دستاوردهای نوین پژوهشی در این حوزه اقدام به برگزاری چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست نموده است.
امید است با حمایت محققان و صاحب نظران عزیز این مرز و بوم بتوان گامهای استواری را در جهت توسعه و ترویج فرهنگ پاسداری و حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست و دستیابی به کشاورزی پایدار برداشت.