مهلت ارسال مقالات:
6 بهمن 96


مهلت واریز هزینه ها:

15 بهمن 96

 زمان همایش:
8 اسفند 96 


 


صفحه اصلی > معرفی همایش
.: معرفی همایش

با توجه به حساسیت ها و بحران هایی که هم اکنون با آنها مواجه هستیم نظیر بحران کمبود آب، آلودگی های زیست محیطی، غفلت از اصول زیربنایی، کشاورزی ناپایدار و عدم حفاظت بهینه از منابع طبیعی می تواند تبعات جبران ناپذیری را برای کشور عزیزمان بدنبال داشته باشد. در حالی که کماکان معضلاتی نظیر آلودگی آبهای زیرمینی و خاک در نتیجه استفاده بی رویه از کودها و سموم شیمیایی روز به روز پررنگ تر می شوند. مسلماً بدون حفاظت از منابع آب، خاك، جنگل، مرتع، آبزیان و ... و همچنین بهره برداري بهينه از آنها با استفاده از فناوری های نوین نمي توان به توسعه پايدار و توليد مطمئني در بخش های کشاورزی و منابع طبیعی دست پیدا نمود و محیط زیست را به نحوی شایسته حفظ کرد.
به یاری خداوند متعال با استعانت از حضرت بقیه الله الاعظم(عج) و در اجرای رسالت اصلی انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین و مرکز منطقه ای کنوانسیون بازل در ایران با حمایت و مشارکت موثر دستگاه های اجرایی و مراکز علمی- تحقیقاتی با هدف توسعه و ترویج فرهنگ پاسداری و حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست و دستیابی به کشاورزی پایدار و ایجاد فضای مناسب بمنظور ارائه دستاوردهای نوین پژوهشی در این حوزه اقدام به برگزاری چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست نموده است.
امید است با حمایت محققان و صاحب نظران عزیز این مرز و بوم بتوان گامهای استواری را در جهت توسعه و ترویج فرهنگ پاسداری و حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست و دستیابی به کشاورزی پایدار برداشت.