مهلت ارسال مقالات:
6 بهمن 96


مهلت واریز هزینه ها:

15 بهمن 96

 زمان همایش:
8 اسفند 96 


 


صفحه اصلی > اعضای هیات علمی و کمیته داوران
.: اعضای هیات علمی و کمیته داوران

 
رديف نام و نام خانوادگي موسسه
1 جناب آقای دکتر امیررضا صفایی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
2 جناب آقای دکتر بهرام محتشمی دانشگاه ارومیه
3 جناب آقای دکتر رضا نعمت اله ثانی دانشگاه علمی کاربردی قارچ صدفی تنکابن
4 سرکار خانم دکتر سحر زارعی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
5 جناب آقای دکتر سعید جاهدی پور اداره كل منابع طبيعی و آبخيزداری استان خراسان رضوی
6 جناب آقای دکتر سید مسعود سلیمان پور مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس
7 جناب آقای دکتر عبدالرحیم باقری فر دانشگاه پیام نور زاهدان
8 سرکار خانم دکتر فریبا نوعدوست دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا بهبهان
9 جناب آقای دکتر مجید یوسفی ولیک چالی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
10 جناب آقای دکتر محسن احمدی دانشگاه شهید چمران اهواز
11 جناب آقای دکتر محمد زینلی پور دانشگاه فرهنگیان تهران
12 جناب آقای دکتر محمد سیبی دانشگاه علمی کاربردی کردستان
13 جناب آقای دکتر محمودرضا سعدی خانی دانشگاه لرستان
14 جناب آقای دکتر مصطفی آقامیرزائی انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین
15 جناب آقای دکتر مصطفی زارعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد داریون
16 جناب آقای دکتر مهدی بهروش دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
17 جناب آقای دکتر مهدی میرزایی دانشگاه آزاد آذربایجان شرقی واحد اهر